• ΑΜΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ! Τηλ: 210 52 26 962 - 697 037 9999 | [email protected]

Εγγύηση Προϊόντων

Η CLEVERMARKET σας προσφέρει εγγύηση 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς ανεξάρτητα από την εγγύηση του κατασκευαστή και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους υπέρ των καταναλωτών καθιστώντας έτσι τις ηλεκτρονικές σας αγορές μέσω του διαδικτυακού μας καταστήματος σίγουρες, ασφαλείς και προσιτές όπως και στο φυσικό μας κατάστημα.

Τα προϊόντα προέρχονται από τα πλέον αξιόπιστα εργοστάσια του εξωτερικού και έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο για τη σωστή λειτουργία τους. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να βοηθήσουμε σε οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει κατά την παραγγελία, αποστολή, παραλαβή και χρήση των προϊόντων, εξυπακούεται ότι όταν προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη για προϊόν τεχνολογίας θα πρέπει και ο συνομιλητής μας να είναι σχετικός με την τεχνολογία.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 1. Η Clevermarket εγγυάται ότι οι συσκευές λειτουργούν άριστα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών και ενσωματώνουν τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο site.
 2. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς ή στην ειδική θέση του εντύπου εγγύησης και για 12 μήνες.
 3. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και την νόμιμη απόδειξη αγοράς.
 4. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η Clevermarket θα επισκευάσει το προβληματικό προϊόν, αναλαμβάνοντας το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν θα απαιτηθούν με την προϋπόθεση ότι το προϊόν θα έλθει στο κατάστημά μας με ευθύνη και δαπάνη του πελάτη.
 5. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Clevermarket θα αντικαθιστά το ελαττωματικό προϊόν με ίδιο ή άλλο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
 6. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς το κατάστημα της Clevermarket καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
 7. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την αποπεράτωση της επισκευής των προϊόντων διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.
 8. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Clevermarket.Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην κυριότητα της.
 9. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα που θα προκύψουν από ανωμαλίες στην παροχή δικτύων ΔΕΗ–ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (κεραυνοί – υπερτάσεις). Συσκευές υψηλής τεχνολογίας όπως LCD/TFT/TV/DVR καταγραφικά, κάμερες, Η/Υ κ.λ.π. θα πρέπει να συνδέονται στο δίκτυο της ΔΕΗ με σταθεροποιητές UPS.
 10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών (πχ. μπαταρίες, τροφοδοτικά, θήκες, αποθηκευτικά μέσα, μαγνητικά και οπτικά μέσα όπως CD, DVD, κασέτες, σκληροί δίσκοι), και βλάβες υπαιτιότητας του αγοραστή ατύχημα με νερό η άλλο υγρό, χτυπήματα της συσκευής ή πέσιμο, καλώδια σύνδεσης, κεραίες, κ.λ.π.).
 11. Προβλήματα ή δυσλειτουργίες που προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών σας δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.
 12. Η Clevermarket δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα προγραμμάτων.
 13. Με την αγορά του προϊόντος ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της εγγύησης.

  Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
 1. Εάν γίνουν αναβαθμίσεις που ξεφεύγουν από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος για να καλύψουν ειδικές απαιτήσεις του πελάτη.
 2. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο - από την Clevermarket - άτομο.
 3. Όταν η βλάβη προέρχεται από ατύχημα, κακή συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, κραδασμού ή ρίψης υγρών.
 4. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέρα από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή (προϊόν που προορίζεται για ερασιτεχνική χρήση χρησιμοποιείτε επαγγελματικά).
 5. Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 6. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον ή για χρήση που δεν προβλέπεται από το κατασκευαστή (π.χ. βρέχεται ενώ δεν είναι αδιάβροχο).
 7. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ιών που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 8. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε εγκατάσταση προγραμμάτων που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 9. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
 10. Η Clevermarket δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα σε συστήματα καταγραφής κλειστού κυκλώματος καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση προσθετική ή αποθετική ζημιά προκύπτει από την απώλεια τους. Η ευθύνη φύλαξης και αποθήκευσης των δεδομένων αυτών ανήκει στον αγοραστή.

Επιστροφές προϊόντων:

 1. Επιστροφές χρημάτων γίνονται δεκτές εντός δέκα τεσσάρων ημερών από την αγορά του προϊόντος με την επίδειξη της νόμιμης απόδειξης αγοράς και παρακρατούνται τα έξοδα αποστολής και επιστροφής, (ακόμα και όταν σας προτείνουμε να κάνετε την επιστροφή μέσω ACS με χρέωση παραλήπτη δεν σημαίνει ότι δεν επιβαρύνετε ο πελάτης τα έξοδα, απλά το προτείνουμε για όφελος του πελάτη επειδή τα έξοδα αποστολής θα είναι μικρότερα λόγω της ειδικής συμφωνίας που εμείς έχουμε με την ACS courier).
 2. Τα προς επιστροφή προϊόντα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και να μην έχουν συνδεθεί στο διαδίκτυο, να μην έχετε κατεβάσει εφαρμογές και να είναι στην αρχική τους συσκευασία απαραίτητα.