Εξυπνα είδη

Θέλετε να εντυπωσιάζετε τους γνωστούς και τους φίλους σας;
Σας αρέσουν οι ευρεσιτεχνίες ;
Είσθε στο σωστό σημείο !